Historia i regulamin

Do pobrania: Regulamin 2018

RODO –Klauzula Informacyjna

Historia

 

W 1948 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki wprowadziło ustawę o upowszechnieniu czytelnictwa.  Na terenie Pniew utworzono Miejską Bibliotekę  Publiczną oraz Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Pniewach. Pierwszym kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej był Józef Rybarczyk, a Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Pniewach prowadził pan Marian Szymański w Nojewie pan Henryk Lisowski. W pierwszych dziesięciu latach zakupiono 8526 woluminów a z całej biblioteki korzystało 10730 czytelników, którzy wypożyczyli 217830 książek.

01.01.1968 roku przeniesiono Gromadzką Bibliotekę Publiczną Pniewy – Zamek do Podpniewek i utworzono 10 punktów bibliotecznych. Lata 1969 – 1972 to okres zlikwidowania punktów bibliotecznych i spadek czytelnictwa. W 1973 roku weszła ustawa o likwidacji powiatów i reorganizacji  bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Pniewach zmieniła nazwę na Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pniewy. Gromadzką bibliotekę  w Nojewie zmieniono na Filie Biblioteki Miasta i Gminy Pniewy w Nojewie. Gromadzką Bibliotekę w Podpniewkach zlikwidowano, a jej księgozbiór przeniesiono do Pniew.

W tym okresie utworzono 17 punktów bibliotecznych, przez co wypożyczenia wzrosły o 290963 sztuk w stosunku do lat poprzednich. W tych latach woluminów było 27408, wypożyczeń 407354 a czytelników 15583.  W latach 1979 – 1988 powstały nowe punkty biblioteczne; 5 stałych i jeden sezonowy. Razem w tych latach istniały 23 punkty biblioteczne.

W 1988 roku utworzono Filię w Pniewach. Lata 1988 – 97 to 37 551 woluminów, 336408 wypożyczeń i 19020 czytelników, częste zmiany lokali bibliotecznych oraz likwidacja 17 punktów bibliotecznych. W roku 1992 Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Pniewy przeniesiono z ulicy A. Lampego na ulicę Sportową na okres remontu. W rezultacie w 1995 roku Bibliotekę przeniesiono do budynku przy ulicy Strzeleckiej po byłych SKR, następnie w 2007 roku do budynku Szkoły Podstawowej.

Tu jesteśmy :)

© 2015 Biblioteka Publiczna MIG CK Pniewy

Zawartość | Menu | Panel