Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pniewach

Działalność UTW jest obecnie zawieszona. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pniewach został powołany do działania w lutym 2013 roku z inicjatywy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy, patronem honorowym jest Burmistrz Gminy oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przychylny inicjatywie był Ks. Kan. Piotr Mamet.

Zespół założycielski utworzyli:

– Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy Joanna Superczyńska

– Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny

Instytucjami wspierającymi działalność Uniwersytetu są:

  • Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach.

 

UTW działa w oparciu o struktury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy. Uniwersytet nie posiada osobowości prawnej.

 

Prace UTW reguluje Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pniewach. Słuchaczy reprezentuje Rada Programowa wybierana na okres 3-letniej kadencji głosami słuchaczy.

Słuchaczem Uniwersytetu może być każda osoba powyżej 50-tego roku życia pragnąca zaspokoić potrzebę aktywności intelektualnej, kulturalnej, artystycznej i społecznej. Trzeba jednak dodać, że pniewski UTW dopuszcza wyjątki co do wieku i w szeregi studentów przyjmuje się także osoby młodsze.

Inauguracja UTW odbyła się 25 lutego 2013 roku o godzinie 17.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach. Podczas inauguracji indeksy wręczyli Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny i prof. UAM dr hab. Wiesław Ratajczak Kierownik Pracowni Badań nad tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej UAM.

 

Chcąc wstąpić w szeregi UTW należy zgłosić swoją deklarację w biurze koordynatora UTW w każdy wtorek w godz. 12.00-15.00. w pozostałe dni w biurze Biblioteki Publicznej.

 

Słuchacz ponosi jednorazową opłatę wpisową w wysokości 20 zł, opłatę semestralną w wysokości 50 zł, oraz 12 zł miesięcznie za zajęcia w wybranych sekcjach i lektoratach.

Opłaty można dokonać w biurze Biblioteki Publicznej lub na konto bankowe:

Nr konta: 06 9072 0002 2005 0501 0583 0001

Tyt. Wpłaty: opłata za semestr,  imię i nazwisko studenta

 

Tyt. Wpłaty: opłata za: nazwa sekcji/ lektoratu/miesiąc/rok imię i nazwisko studenta

© 2015 Biblioteka Publiczna MIG CK Pniewy

Zawartość | Menu | Panel