Powstanie Wielkopolskie po naszymu

Kupa wiary przytośtała sie wczora do bibloteki wew Pniewach, coby po poznańsku ździebko pobrawyndzić i dawne czasy powspuminać. Nadrzyndnym tematym spotkania buło Powstanie Wielkopolskie, którego jak roz setnum rocznice wew tym roku wew grudniu świntować bydymy. Na tum  znaminitum uroczystość, do który coby nie powiedzieć mumy jak roz sto dni,  Michoł Lipiecki, napisoł knipe: „ Powstanie Wielkopolskie po naszymu w sto lot po oswobodzyniu”.W gwarowym blubraniu z luntrusym Lipieckim przy „dobry”, a nie  jakiś tam zbożowy kawie, dawniejsze czasy wspóminały niegdysiejsze pikne mele, co to już do migania się nie polum i szpeniole stary daty, co jeszczyg sum na fleku, ale ikry ni majum już taki jak kiedyś. A jeszczyg dlo dopełninio formalności powiedzieć trza, że cołki tyn szopas buł wew ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które wew tym roku sum pod hasłym: „ Niepodległo dlo wszystkich”

M. Lipiecki

DSC_0962

DSC_0966

DSC_0977

DSC_0978

DSC_0985

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Biblioteka Publiczna MIG CK Pniewy

Zawartość | Menu | Panel