Pniewska Orkiestra Dęta

Pniewska Orkiestra Dęta

ogłasza nabór na

  • nowych członków zespołu
  • warsztaty sekcji instrumentów dętych
  • warsztaty sekcji instrumentów perkusyjnych

 

Szczegółowe informacje

 i zapisy pod numerem telefonu: 61-29-10-964.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn.: „Muzyka łagodzi obyczaje. Doskonalenie umiejętności Pniewskiej

Orkiestry Dętej”

http://bibliotekapniewy.pl/wp-content/uploads/2014/05/Logo-KOld.jpg

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania osi 4 Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013


Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Biblioteka Publiczna MIG CK Pniewy

Zawartość | Menu | Panel