Nabór na bezpłatne zajęcia

W terminie 17–24 września 2021 roku odbędzie się rekrutacja dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 18 lat) do udziału w zajęciach stacjonarnych ECDL i Lego Spike. Nabór będzie prowadzony na dwa sposoby: 1. Poprzez osobiste spotkanie pracownika biblioteki z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, które ma brać udział w zajęciach. W tym przypadku pracownik wypełnia formularz elektroniczny zgłoszenia wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, drukuje wersję papierową, którą podpisuje rodzic/opiekun prawny. 2. Poprzez wysłanie do rodzica/opiekuna prawnego dziecka maila z linkiem do formularza elektronicznego. W tym przypadku rodzic/opiekun prawny samodzielnie wypełnia formularz elektroniczny zgłoszenia, drukuje go i dostarcza podpisany formularz zgłoszenia do biblioteki. ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 61-29-10-964

WARSZTATY LEGO

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Biblioteka Publiczna MIG CK Pniewy

Zawartość | Menu | Panel