Konkurs “Świąteczna witryna sklepowa”

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy.

2. Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny.

3. Celem konkursu jest:
• dbałość o wystawę sklepową,
• promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na poprawę wizerunku Miasta,
• wyłonienie i nagrodzenie najpiękniej świątecznie ozdobionych wystaw sklepowych z terenu Miasta Pniewy.
4. Przedmiotem konkursu jest:
najpiękniejsze przystrojenie świąteczne wystaw sklepowych, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i kolorystyki
5. Uczestnicy
W konkursie biorą udział wszyscy właściciele/użytkownicy wystaw sklepowych,
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym:
• zgodę na publikację imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu sklepu, zdjęć wykonanych przez Komisję Konkursową.
6. Czas trwania konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2015r. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy, o czym zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni.
7. Sposób realizacji Konkursu
Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Pniewy.
Komisja Konkursowa dokona osobistych oględzin.
Kryteria oceny w kategoriach na najpiękniejsze przystrojenie świąteczne:
• dobór oświetlenia świątecznego,
• elementów dekoracyjnych (choinki, stroiki, figurki i inne),
• pomysłowość i oryginalność rozwiązań,
• ogólne wrażenie estetyczne.

8. Uhonorowanie uczestników Konkursu:
Komisja Konkursowa wybierze 6 najładniej ozdobionych wystaw sklepowych. Nagrody sponsoruje Stowarzyszenie Kupców Pniewskich.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.pniewy.wlkp.pl/, www.bibliotekapniewy.pl
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na sfotografowanie miejsca, i opublikowanie zdjęć oraz danych osobowych uczestników i laureatów w lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pniewy, Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy i lokalnych stronach informacyjnych .
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć i nazwisk Laureatów.
Wszelkich dodatkowych informacje pod numerem tel: 61 29 10 964

Konkurs świąteczna wystawa

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Biblioteka Publiczna MIG CK Pniewy