UTW – Informacje o opłatach

Szanowni Studenci! Poniżej zamieszczamy informację na temat opłat obowiązujących w tym semestrze.

 

Opłata za II semestr 50,00 zł

Należy wpłacić do końca października 2013r.  bezpośrednio w Biurze Biblioteki lub na konto bankowe

Biblioteka Publiczna MiG CK Pniewy

Ul. Strzelecka 11a

62-045 Pniewy

Nr konta: 06 9072 0002 2005 0501 0583 0001

Tyt. Wpłaty: opłata II semestr 2013 imię i nazwisko studenta

(przy dokonaniu wpłaty w Banku Spółdzielczym Duszniki o/Pniewy nie ponosi się kosztów opłaty bankowej)

 

Oplata za każdą sekcje/lektoraty 12,00 zł/miesiąc

Należy wpłacić do 15-go dnia każdego miesiąca bezpośrednio w Biurze Biblioteki lub na konto bankowe

Tyt. Wpłaty: opłata za: nazwa sekcji/ lektoratu/miesiąc/rok imię i nazwisko studenta (na konto bankowe jak wyżej)

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Biblioteka Publiczna MIG CK Pniewy